Vážení spoluobčané,


Jak už jsme avizovali v Letováku i na webových stránkách obce, zahájili jsme s novými zastupiteli po pěti letech práci na aktualizaci Strategického plánu obce Lety.


Velmi nám záleží na Vašem názoru, proto Vás formou dotazníku oslovujeme, abyste se mohli vyjádřit k úrovni života v obci Lety. Okruhy dotazů zahrnují dopravu v obci, školství, kulturu, sport i občanskou vybavenost včetně technické infrastruktury a životního prostředí.


Podle toho, jak důležitá jednotlivá témata pro vás budou a jakou spokojenost vyjádříte, budeme směrovat priority rozvoje obce a připravovat konkrétní investiční záměry pro nejbližší období.


Dotazník bude k dispozici jak v papírové, tak elektronické podobě po celý měsíc leden.


Na konci února budou již známy výsledky, které bychom rádi představili na veřejném setkání v sále U Kafků. Na něm budeme diskutovat o tom, co Vás pálí a jak byste si představovali rozvoj naší obce. Po skončení tohoto večera proběhne slosování účastníků dotazníkového šetření o lákavé ceny!


Těšíme se na společné projednávání názorů občanů obce Lety. Mezi nimi by měl být i ten Váš.


Barbora Tesařová, starostka obce Lety

· Výzkum provádí nezisková organizace Agora CE, o.p.s.

· Výzkum je prováděn na základě dohody vedení městské části a developera Moravská investiční a.s., který tak má za úkol vyprojektovat v území takové funkce, které budou co nejlépe odpovídat potřebám občanů.

· Kromě výzkumu připravujeme na 7. – 8. září také interaktivní výstavu návrhu možné budoucí podoby rozvoje území, která bude probíhat přímo v místě

  • Výzkum provádí nezisková organizace Agora CE, o.p.s.
  • Výzkum je prováděn na základě dohody vedení městské části a developera Moravská investiční a.s., který tak má za úkol vyprojektovat v území takové funkce, které budou co nejlépe odpovídat potřebám občanů.
  • Kromě výzkumu připravujeme na 7. – 8. září také interaktivní výstavu návrhu možné budoucí podoby rozvoje území, která bude probíhat přímo v místě.

.

Agora CE © 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA