V jaké částí území se nejčastěji pohybujete ?
Vyberte až 3 místa dle označení v mapce pod otázkou.
  a. křižovatka u OC Central (u „Rozkvětu“)  
  b. prostor naproti OC Central („u Rybárny“ - blok 382)  
  c. prostor mezi „Třemi sejry“  
  d. území bývalých Báňských staveb (Business centrum)  
  e. křižovatka u Prioru  
  f. chodník od Prioru podél Repre a magistrátu až k OC Central  
  g. před bytovým domem na 1. náměstí  
  h. zastávky podél OC Central (směrem dolů k Prioru)  Jak často zde býváte?
  denně  
  více jak jednou týdně, ale ne každodenně  
  více než jednou měsíčně, ale ne několikrát týdně  
  několikrát do roka  
  méně než jednou do roka nebo vůbec (budete přesměrování na závěrečnou část dotazníku)  
Co v těch místech, kam nejčastěji míříte, děláte?
Vyberte max. 3 činnosti.
  zařizuji si věci na úřadech  
  nakupuji  
  stravuji se tu  
  čekám na spoj hromadné dopravy  
  procházím se  
  jdu za kulturou, zájmovými činnostmi atp.  
  jdu se s někým potkat, posedět v kavárně atp.  
  pracuji  
  něco jiného:  
Jak se sem nejčastěji dostáváte?
Vyberte max. 2 možnosti.
  pěšky  
  tramvají  
  autobusem  
  autem  
  na kole  
Jak se v území nejčastěji pohybujete?
Vyberte max. 2 možnosti.
  pěšky  
  tramvají  
  autobusem  
  autem  
  na kole  
Která část území je pro Vás v současnosti nejvíce příjemná?
  a. křižovatka u OC Central (u „Rozkvětu“)  
  b. prostor naproti OC Central („u Rybárny“ - blok 382)  
  c. prostor mezi „Třemi sejry“  
  d. území bývalých Báňských staveb (Business centrum)  
  e. křižovatka u Prioru  
  f. chodník od Prioru podél Repre a magistrátu až k OC Central  
  g. před bytovým domem na 1. náměstí  
  h. zastávky podél OC Central (směrem dolů k Prioru)  
  Nikde to tu není příjemné. (budete přesměrován/a na otázku 8)  Proč je to tu pro Vás příjemné?
Vyberte 3 hlavní důvody.
  Je tu dostatek zeleně.  
  Je to tu udržované (čisté a opravené).  
  Můžu si sem zajít posedět s přáteli.  
  Je tu možnost se občerstvit.  
  Žije to tu.  
  Je to tu přehledné.  
  Mám tu dostatek prostoru pro pohyb.  
  Můžu si tu v klidu odpočinout.  
Která část území je pro Vás naopak nejméně příjemná?
  a. křižovatka u OC Central (u „Rozkvětu“)  
  b. prostor naproti OC Central („u Rybárny“ - blok 382)  
  c. prostor mezi „Třemi sejry“  
  d. území bývalých Báňských staveb (Business centrum)  
  e. křižovatka u Prioru  
  f. chodník od Prioru podél Repre a magistrátu až k OC Central  
  g. před bytovým domem na 1. náměstí  
  h. zastávky podél OC Central (směrem dolů k Prioru)  
  Všude je to tu příjemné. (budete přesměrován/a na otázku 10)  Proč je to tu nepříjemné?
Vyberte 2 hlavní důvody.
  Je to tu šedivé, betonové.  
  Je to tu neudržované a špinavé.  
  Není tu nic proč tu pobýt.  
  Je to tu přelidněné.  
  Jsou tu nepřehledná zákoutí.  
  Pohybují se zde nebezpečná individua či skupiny.  
  Není kde si tu odpočinout.  
Jak byste hodnotil/a celé území z hlediska vybavení veřejného prostoru (lavičky, koše atp.)
Vyplňte na škále od 1-výborné, nemá chybu, až 5 -nedostatečné, vše špatně; 6 -nevím.
  1 - výborné, nemá chybu  
  2  
  3  
  4  
  5 - nedostatečné, vše špatně  
  6 - nevím (budete přesměrován/a na otázku 12)  
Jaké vybavení zde nejvíce chybí?
Vyberte max 3. věci
  umělecká díla (sochy, plastiky a jiné)  
  hodiny  
  osvětlení  
  lavičky  
  veřejné toalety  
  koše  
  pítka  
  herní prvky  
  něco jiného:  
Jak se cítíte v území bezpečně?
Vyplňte na škále od 1-zcela bezpečně, až 5-zcela nebezpečně; nebo označte nevím.
  1 - zcela bezpečně (budete přesměrován/a na otázku 15)  
  2 - vcelku bezpečně  
  3 - ani bezpečně ani nebezpečně  
  4 - ne zcela bezpečně  
  5 - zcela nebezpečně  
  6 - nevím (budete přesměrován/a na otázku 15)  
Která část území je podle Vás nejvíce problematická z hlediska bezpečnosti?
  a. křižovatka u OC Central (u „Rozkvětu“)  
  b. prostor naproti OC Central („u Rybárny“ - blok 382)  
  c. prostor mezi „Třemi sejry“  
  d. území bývalých Báňských staveb (Business centrum)  
  e. křižovatka u Prioru  
  f. chodník od Prioru podél Repre a magistrátu až k Centralu  
  g. před bytovým domem na 1. náměstí  
  h. zastávky podél OC Central (směrem dolů k Prioru)  
  žádná, všude je to bezpečné (budete přesměrován/a na otázku 15)  Co je zdrojem Vašich obav v této části?
Vyberte max. 2 možnosti.
  nebezpečné dopravní situace (např. při přecházení)  
  osoby pod vlivem omamných látek  
  hlučné a agresivní skupiny  
  nepřehledná zákoutí  
  nedostatek osvětlení ve večerních hodinách  
Čemu by podle Vás architekti měli území hlavně přizpůsobit?
Vyberte MAX 2 z následujících výroků.
  Pohyb: Chci se snadno všude dostat bez zbytečného obcházení či bariér.  
  Relax: Chci, aby na místě byl klid a bylo si tu kde odpočinout.  
  Zábava: Chci, aby v území byly různé herní prvky.  
  Setkání: Chci, aby území lákalo k společnému trávení času s přáteli či kamarády.  
  Společenské akce: Chci, aby se tu konaly akce typu trhy, výstavy atp.  
Následující výroky jsou zadáním pro architekty. Do jaké míry souhlasíte, že by architekti měli...
Označte míru Vašeho souhlasu:
rozhodně anospíše anonejsem rozhodnutý/áspíše nerozhodně nenevím
… přesunout meziměstské linky od OC Central na novou zastávku blíže k Prioru.  
… rozšířit chodníky u OC Central.  
… snížit počet parkovacích míst před vstupem do obřadní síně magistrátu ve prospěch pěších a zlepšení podoby veřejného prostoru.  
…vysadit v území více zeleně.  
… vytvořit snadný přístup k obchodům na 1. náměstí (tzn. zrušit zde průjezd a parkování aut).  
… přesunout úterní trhy z chodníku mezi Priorem a magistrátem na jiné místo v centru.  
… vytvořit možnost pro přecházení Budovatelky na více místech.  
Kde v Mostě přibližně bydlíte?
  Blok 382  
  Bytový dům na 1. náměstí  
  Stovky  
  Dvoustovky  
  Třístovky  
  Čtyřstovky  
  Pětistovky  
  Šestistovky  
  Sedmistovky  
  Pod Resslem  
  Stalingradská  
  Zahražany  
  Jinde v Mostě  
Do jaké věkové skupiny patříte?
  méně než 15 let  
  15 - 19 let  
  20 - 29 let  
  30 - 39 let  
  40 - 49 let  
  50 - 59 let  
  60 - 69 let  
  70 - 79 let  
  více než 79 let  
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  základní  
  středoškolské bez maturity  
  středoškolské s maturitou, případně nástavbové  
  vysokoškolské  
Jak vypadá složení Vaší domácnosti z hlediska jejích členů?
  Žiju sám jako jednotlivec.  
  Jsme oba rodiče s dítětem/dětmi.  
  Jsem jeden rodič s dítětem/dětmi.  
  Žiju s partnerem v domácnosti bez dětí (příp. děti jsou starší a žijí jinde).  
  Žiju ve vícegenerační domácnosti.  
  jiný typ  
Bydlíte:
  v bytě v bytovém domě  
  v rodinném domě  
Vaše pohlaví
  muž     žena  
Chybělo Vám v dotazníku něco?
Než odešlete dotazník ke zpracování, můžete využít následující prostor k tématům, na které jsme zapoměli.

Je vyžadováno ověření e-mailem

* Váš e-mail bude využit pouze pro automatické zaslání kontrolního PIN kódu. Nebude dále nijak využíván ani spojován s Vašimi odpověďmi.


PROHLÁŠENÍ·Agora CE, o.p.s. prohlašuje, že ke všem získaným údajům přistupuje přísně důvěrně a se všemi poskytnutými daty zachází v souladu se Zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Agora CE, © 2020