Vážení občané a sousedé,

obracíme se na Vás s prosbou o Váš názor jménem Vašeho dlouholetého souseda, vlastníka dotčeného území, společnosti ALETA, spol. s r.o. a Městské části Praha 5. Účel pozemku, kvůli kterému dotazování probíhá, se bude muset v budoucích letech měnit. S blížícími se změnami okolí, ať už plánovanou Radlickou radiálou, která se dotkne nás všech, tak i budoucím Metropolitním plánem, se na Vás obracíme s prosbou o vyjádření Vašeho pohledu na věc. Cílem tohoto dotazníku je zjištění názorů obyvatel na možné využití pozemku, možného rozvoje a změn v dotčeném areálu a v oblasti Butovického rybníka. Pomocí dotazníku se můžete vyjádřit k tématu a ovlivnit tak budoucí podobu předmětného území. Více o záměru rezidenční výstavby se můžete dozvědět v informačním letáku ZDE.

Vyplnění dotazníku je jednoduché a zabere pouze pár minut. Nejdříve se Vás zeptáme na otázky týkající se současného stavu pozemku a okolí Butovického rybníka, následně se budeme ptát na otázky ohledně budoucnosti pozemku a s tím související případné změny v této oblasti. Na závěr se Vás zeptáme na několik obecných sociodemografických otázek, které slouží k lepšímu zpracování Vašich odpovědí.

Dotazník je možné vyplnit od 15. do 30.10. 2020 (včetně). Nezapomeňte, prosím, že k odeslání dotazníku potřebujete kontrolní kód, který je uveden na papírovém dotazníku, který Vám byl doručen našimi tazateli.

Otázky, prosím, zodpovězte zaškrtnutím příslušného políčka nebo hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, je možné zaškrtnout pouze 1 odpověď u každé otázky. U několika otázek je i prostor pro Váš komentář.


ROZUMÍM A JDU ODPOVÍDATPředem děkujeme za Váš čas a ochotu zapojit se do dotazování!


Tazatelský tým Agora CE, o.p.s.


Agora CE, © 2023